Window Cleaning

Производството е 100 % автоматизирано, което намалява до минимум допускането на грешка в производствения процес или в отчетността при фактурирането на доставките. Използваме автоматизиран софтуер за управление на машините.

Основни съставни компоненти използвани в производството на бетонови смеси и разтвори са суровини добивани от сертифицирани производители с действащи системи за производствен контрол на качеството:

 1. Цимент – CEM І 42.5 R, произвеждан от Девня Цимент АД;
 2. Фракция 4/22 - кариера Марциана на Ескана АД
 3. Фракция 5/20 (4/22) - кариера Драгоево гр.Шумен.
 4. Пясък 0/4 - кариера “Садово“.
 5. Химически добавки за бетонови смеси и разтвори които използваме в зависимост от изискванията на клиента и в съответствие с атмосферните условия.

Всички компоненти се дозират автоматично по изпитани и утвърдени рецептури. Фирмата произвежда следните класове бетонови смеси:

 1. В7,5
 2. В10,5
 3. В12,5
 4. В15
 5. В20
 6. В25
 7. В30
 8. В35

2 вида Циментово-Пясъчни Разтвори: /1:2/ и /1:3/

Произведените от  Валер 66 ЕООД бетонови смеси са съпроводени от всички необходими документи /експедиционни бележки, товарителници, декларация за съответствие, копие от сертификати /.

При всяка доставка клиента има точна информация за:

 • - час на натоварване
 • - час на разтоварване
 • - количество
 • - клас на бетоновата смес
 • - разстояние
 • - име на диспечер
 • - име на шофьора и регистрационен номер на автомобила извършващ доставката