Window Cleaning

Валер 66 ЕООД  е строителна организация сертифицина по ISO 9001:2008, член на Камарата на строителите и регистрирана в централния професионален регистър на строителите.

Бетонов център Валер 66 ЕООД е специализиран в производството на различни видове бетон и замазки. Със своя над 10 годишен опит на територията на град Варна, професионализъм и коректно отношение фирмата е изградила авторитет и се ползва с доверие от своите клиенти.

Бетонов център Валер 66 ЕООД предлага и транспортиране и полагане на бетонови разтвори и замазки със собствени бетонпомпи и смесители .